• 2946idunvalparwebheader
  • 3318Loviswebheader
  • 3469IdunMannewebheader
  • 3537idunsimwebheader
  • 3685mannefarowebheader
  • 2043lovisvalpwebheader
  • 2520triowebheader

Avel och uppfödning


Den här delen av hemsidan handlar om uppfödning och avelsfrågor, både generellt och rasspecifikt. Svenska kennelklubben (SKK) är till stor hjälp för både hundägare, uppfödare och valpköpare. En bra hemsida med information om det mesta som har med hundar att göra samt regler och riktlinjer vid avel. Under sig har SKK samlat sina länsavdelningar samt flera ras- och specialklubbar.

Rasren eller blandras?

Våra hundar och valpar är samtliga efter registrerade hundar, det gäller både de hanar som parats/ingår i vår avel samt våra egna tikar. Skillanden i pris som du betalar för en rasren och registrerad hund är en väldigt liten del av det totala priset för att äga en hund i ca 10 år. Det första året kostar hunden mer än 20 000 kr för att sedan sjunka något. Om du dessutom behöver dagpassning så kostar det ännu mer. Läs gärna mer om kostnader för att äga hund på SKK's hemsida. Det finns en rad artiklar om att välja ras, köpa hund, kostnader för hund och mycket annat som kan vara bra att känna till. I en informativ artikel beskrivs vad du får när du köper en registrerad rasren hund jämfört med en blandrashund. Läs mer HÄR

Avelsstrategier och hälsoprogram

En viktig uppgift för Svenska Kennelklubben är att utvärdera de hälsoprogram som genomförs i de olika rasklubbarna. De driver dessutom frågor om olika rasspecifika avelsprogram (RAS) och fungerar som kontrollorgan för landets uppfödare. För Dansk Svensk Gårdshund, som är en relativt liten population, finns det särskilda RAS-strategier framtagna för att värna rasen.

Etiska riktlinjer och den rasspecifika avelsstrategin för uppfödning av gårdshund liksom en hel del information om rasen finns att läsa på rasklubbens hemsida. Rasklubben för Dansk Svensk Gårdshund (RDSG) sorterar under Svenska Gårds och Vallhundsklubben (SGVK) som i sin tur ligger som en specialklubb inom SKK.

Rasklubben för Dansk Svensk Gårdshund

Rasklubben fungerar som ett gott stöd för alla som är intresserade av rasen och kanske funderar på att bedriva avel eller bara köpa en gårdshund. Se mer om Rasklubben på min sida om D/S Gårdshund.

Djurskydd och ägaransvar

Jordbruksverket ansvarar för alla bestämmelser som styr djurskydd mm. Det finns allmänna bestämmelser som gäller alla som håller sällskapsdjur, till exempel regler för hund och katt. Jordbruksverkets arbete styrs av lagar och förordningar, bland annat djurskyddslagen och djurskyddsförordningen. På Kennelklubbens hemsida hittar du också följande information om ägaransvar med länkar till aktuella myndigheter och bestämmelser.