• 2946idunvalparwebheader
  • 3318Loviswebheader
  • 3469IdunMannewebheader
  • 3537idunsimwebheader
  • 3685mannefarowebheader
  • 2043lovisvalpwebheader
  • 2520triowebheader

Statistik kullar Gruvfruns Kennel


En sida med statistik för Hälsoundersökningar utförda på våra kullar samt uppdaterad hälsostatus

för hundar uppfödda i Gruvfruns Kennel


KULLAR/Avkommor HD ED Patella Bett Tänder Övrigt
Rövarkullen jun 2012
100% 25% 100% 100% 100% (LOVIS)
Ronja Rövardotter A   ua saxbett fulltandad

Lokal Demodikos som unghund - utläkt Kastrerad

Birk Borkason A 0 ua saxbett fulltandad

Bärare PLL. 1 Kull Benzelias Kennel (innan PLL var känt) - Kastrerad, tagen ur avel

Mattis A   ua saxbett

saknar tand/tänder

Skadad tand/tänder. Bärare PLL. 1 kull Norge. Avliden pga sjukdom 2016
Undis A   ua saxbett fulltandad 3 kullar hos Aspgärdets Kennel
Villa Villekullen feb 2014 100% 33% 66% 100% 66% (LOVIS)
Efraim Långstrump A     underbett   Kastrerad, ej i avel
Kalle Theodor C 0 ua saxbett fulltandad Avelsrätt, HD-index 94, 2016, tagen ur avel
Dunder-Karlsson A   ua saxbett fulltandad Enstenskryptochid, Kastrerad
Pippilotta Efraimsdotter - - - - - Avliden 1 dygn
Midgårdskullen dec 2014           (IDUN)
Freja - Den hjärtliga  B      saxbett    
Nanna - Den djärva  B    ua  saxbett  fulltandad  Avelsklar, 1 kull (bibehållen avelsrätt)
Saga - Den uppmärksamma  A    ua  saxbett  fulltandad  Blåsljud, troligen fysiologiskt, tagen ur avel
Gerd - Den strålande  A          Kastrerad
Brage - Den förträfflige  A    ua  saxbett  fulltandad  
Vidar - Den starke  A    ua  saxbett