• 2946idunvalparwebheader
  • 3318Loviswebheader
  • 3469IdunMannewebheader
  • 3537idunsimwebheader
  • 3685mannefarowebheader
  • 2043lovisvalpwebheader
  • 2520triowebheader

TIKAR


Några tikar har sparats i vår kennel med bibehållen avelsrätt. Dessa tikar kommer senare att användas om de blir godkända för avel i enlighet med Rasklubbens/SKK rekommendationer och regler. Samtliga tikar kommer att vara HD-röntgade och friska samt undersökta/korrekta i övrigt vad gäller patella, bett, tänder, storlek etc.

Om du är intresserad av att använda någon av mina tikar är du välkommen att höra av dig så diskuterar vi saken - jag kommer i samtliga fall att fråga avelsforum/avelsråd om råd avseende lämpligheten i den enskilda kombinationen.

Svenska Kennelklubbens (SKK) avtal skrivs och används som grund inför varje parning.


Tikarna presenteras var för sig under egen flik

På tillväxt

Gruvfruns Kennel - Midgårdskullen född 141229 e. Mastrells Blackhawk "Ozzy" u. Benzelias Icy Isobel "Idun"

Gruvfruns Nanna - den djärva (1 kull)

4957Nannaansikteweb4924Nannasidaweb

Gruvfruns Saga - den uppmärksamma (1 kull)

4973Sagaansikteweb4864Sagasidaweb

 

Aspgärdets Kennel - Känslosamma kullen född 150329 e. Nicaviis Bidzil "Bajas" u. Gruvfruns Undis

Aspgärdets Lycka (1 kull)

5928Lyckaweb5936Lyckawebsta