• 2946idunvalparwebheader
  • 3318Loviswebheader
  • 3469IdunMannewebheader
  • 3537idunsimwebheader
  • 3685mannefarowebheader
  • 2043lovisvalpwebheader
  • 2520triowebheader

HANAR


Våra hanar står till förfogande för lämpliga tikar godkända för avel i enlighet med Rasklubbens/SKK rekommendationer och regler. Särskild vikt läggs vid de avelsråd och regler som kännetecknar genetisk bevarandeavel. Tikens lämplighet avseende hälsa och genetisk variation blir därför viktig. Övriga meriter är en bonus, dock minst VG på utställning (gränsen för avelsgodkänd enligt RDSG). Tiken får gärna vara MH/BPH-testad, avser att testa avelshanarna.

Samtliga tikar som ska komma ifråga ska därför vara HD-röntgade och friska samt undersökta/korrekta i övrigt vad gäller patella, bett, tänder, storlek etc.

Om du är intresserad av att använda någon av mina hanar till din tik är du välkommen att höra av dig så diskuterar vi saken - jag kommer i samtliga fall att fråga avelsforum/avelsråd om råd avseende lämpligheten i den enskilda kombinationen.

Svenska Kennelklubbens (SKK) avtal skrivs och används som grund inför varje parning.


För närvarande har vi inga hanar aktuella för avel